סקר חדש מעלה: 25% מהמעסיקים אינם מציינים
את שעות העבודה של העובד בתלוש השכר

זאת, למרות התיקון לחוק השכר שבוצע לאחרונה במטרה להגן על זכויות העובד, המחייב מעסיקים לציין את מספר שעות העבודה בתלוש השכר

קיימת מודעות גבוהה בקרב העובדים לנושא שעות העבודה וניצול זכויות מחלה וחופשה: 65% בודקים האם התלוש שיקף נכונה את שעות העבודה;  52% בודקים את ימי החופשה

הנתונים עולים מסקר שערכה חברת המחקר גיאוקרטוגרפיה עבור סינריון מערכות, לשעבר לביא טיימטק

סקר חדש מעלה כי למרות התיקון לחוק השכר, שנכנס לאחרונה במטרה להגן על זכויות העובדים, ומחייב מעסיקים לציין בתלוש השכר את מספר שעות העבודה של העובדים –  25% מהמעסיקים עדיין לא מציינים בתלוש השכר את שעות העבודה בפועל של העובד.

הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של 500 משיבים מעל גיל 18 במטרה לבחון את בקיאות העובדים השכירים בתלוש השכר שלהם ולעמוד על הפרמטרים החשובים להם במהלך קריאת התלוש. 

מהסקר עולה כי 69% מהעובדים ציינו שבתלוש המשכורת שלהם מופיע מספר השעות המדויק שעבדו באותו החודש. מנגד ציינו כ-25% מהעובדים כי נתון זה אינו מופיע כלל בתלוש השכר שלהם. גילאי 55 ומעלה ציינו בשיעור נמוך יותר כי מופיע מספר השעות שעבדו בתלוש השכר שלהם (56% בהשוואה ל- 73% בקרב גילאי צעירים יותר).
ממצאי הסקר מצביעים על חשיבות גבוהה, שמייחסים העובדים לזכויותיהם בתחום היקף שעות העבודה וניצול ימי החופשה והמחלה להם הנם זכאים:  65% מהנשאלים מקבלי תלוש המשכורת, בודקים האם התלוש שיקף נכונה את שעות העבודה בפועל; %52 בודקים את ימי החופשה. עוד נמצא כי ההתעמקות בנושא שעות העבודה גוברת בקרב העובדים, ככל שאלה מרוחקים מאזור המרכז והשרון: 81.9% ו- 71.7% מהקוראים בדרום ובצפון, בהתאמה, מתייחסים בתלוש לשעות העבודה בפועל, זאת לעומת 51.6% בלבד באזור המרכז הבודקים את ציון שעות העבודה בתלוש.

“הסקר מוכיח כי קיימת  מודעות גבוהה מצד העובדים לנושא המדידה של שעות העבודה ושל צבירה וניצול זכויות העובד לימי חופשה ומחלה. עובדה  זו מחזקת את חיוניות התיקון לחוק השכר, שנכנס לתוקף לפני כשנה וחצי במטרה להגן על זכויות העובד”, אומר אלי אבני, מנכ”ל סינריון מערכות, לשעבר לביא-טיימטק, יוזמת המחקר. “הסקר מצביע על כך שמרבית העובדים מייחסים לפרמטרים אלה חשיבות מרכזית, והם מהראשונים שנבדקים, עוד לפני ההפרשות לקרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וכד’.”
“כחברה המתמחה במתן פתרונות תוכנה ושירותים לניהול ההון האנושי”, אומר אבני, “אנו מאמינים ביצירת סינכרוניזציה בין האינטרסים של העובד לאלו של המעביד. מפתיע להיווכח, כי גם לאחר התיקון לחוק השכר, עדיין 25% מהמעסיקים אינם מציינים את שעות העבודה של העובד בתלוש, בשעה שנתונים אלה משרתים גם אותם. מדידה מדויקת של שעות הנוכחות וההיעדרות מסייעת למעסיק להקטין חשיפה לתביעות עובד-מעביד, ומעניקה לו כלי למדידת והערכת ביצועי עובדים.” 

אחוזי קריאה גבוהים של תלוש השכר בקרב העובדים
הסקר מצביע על מודעות גבוהה בקרב העובדים לנושא קריאת תלוש השכר. 80% ממי שעובדים ומקבלים תלוש שכר (המהווים 55% מכלל הציבור) נוהגים לקרוא את תלוש השכר החודשי שלהם, כאשר 66% תמיד קוראים אותו ו-14% לרוב קוראים אותו. 8% ציינו כי הם לפעמים קוראים ולפעמים לא. 12% בלבד ממשתתפי המחקר ציינו כי לרוב אינם קוראים את תלוש השכר או שאינם קוראים אותו בכלל. 
עוד עולה כי קיים מתאם ברור בין רמת ההשכלה לבין קריאת התלוש: 72% בקרב בעלי השכלה עד תיכונית ו- 86% בקרב בעלי השכלה אקדמאית. 
מתאם בולט נוסף זוהה בפילוח לפי גיל. ככל שהגיל יורד פחות קוראים את התלוש: מקרב גילאי 18-34 – 75% מהנסקרים ציינו כי הם תמיד או לרוב קוראים את התלוש, זאת  לעומת 84% בין גילאי 34-55 ו- 82% מעל גיל 55.

ככל שהגיל ורמת ההכנסה עולים – משתפרת רמת ההבנה של התלושים
 51% בעלי הכנסה מתחת לממוצע ציינו כי יודעים את רוב הפרטים או את כל הפרטים במדויק של תלוש השכר. לעומת – 76% בעלי הכנסה מעל הממוצע ו – 63.3% בעלי הכנסה ממוצעת. 
76% מגילאי 55 ומעלה ציינו כי יודעים רוב הפרטים או את כל הפרטים במדויק של תלוש השכר לעומת – 59% בין גילאי 18-34 ו – 72% בין גילאי 34 ל- 55.
מתאם נוסף הנוגע לרמת ההבנה של התלושים נמצא בהקשר לרמת הדתיות של הנשאלים: ככל שרמת הדתיות גבוהה יותר – מידת ההבנה את פרטי התלושים יורדת.  54.3% מקרב הדתיים–חרדים ציינו כי יודעים את רוב או את כל פרטי השכר לעומת 69% מקרב המסורתיים  ו- 72% מקרב החילוניים.

הרוב, 68%, מקדישים פחות מ-5 דקות לקריאת תלוש השכר
בבחינת משך הזמן שמקדישים העובדים לקריאת התלוש, נמצא כי מרבית העובדים משקיעים פרק זמן של דקות ספורות בלבד לנושא: כ-%19 מקדישים חמש עד עשר דקות לקריאת התלוש ו- 9% נוספים יקדישו יותר מעשר דקות. הרוב, 68%, מתעמק בתלוש פחות מחמש דקות, על פי ההתפלגות הבאה:

  • 15% ממי שקוראים את תלוש השכר שלהם מקדישים לכך כמה שניות ועד דקה בלבד 
  • 25% מקדישים לכך דקה ועד שתי דקות
  • 28% מקדישים לקריאת תלוש השכר מעל לשתי דקות ועד חמש דקות

עם העלייה ברמת ההכנסה עולה שיעור מי שמקדישים לקריאת תלוש המשכורת מעל לשתי דקות (מ- 45% בקרב בעלי הכנסה נמוכה ועד ל- 59% בקרב בעלי הכנסה גבוהה מהממוצע).

גברים בקיאים יותר מנשים בפרטי התלוש
ניתוח סוגיית בקיאות העובדים בפרטי התלוש מעלה כי %73 מהגברים מכירים את פרטי תלוש המשכורת (יודעים את כל הפרטים במדויק או את רובם), זאת לעומת %61 בלבד מהנשים. 
כמו כן, נמצא כי במגזר הציבורי גבוה משמעותית שיעור המשיבים כי אינם בקיאים כלל או לא כל כך בקיאים בפרטי התלוש, לעומת הסקטור פרטי(28% בסקטור הציבורי בהשוואה ל- 16% בפרטי).