חוק הודעה למועמד

חוק הודעה למועמד, בתוקף מ- 31.1.2015, המחייב ארגון מגייס לעדכן מועמדים שבתהליך גיוס, לפחות אחת לחודשיים לגבי סטטוס התהליך.

מיהו מועמד? –  מועמד הוא מי שהשתתף בהליכי מיון (ראיון או בחינה, ואפילו אם מדובר בראיון טלפוני).

החוק מחייב לעדכן מועמדים בנסיבות הבאות:

 1. הודעה על התקדמות הליכי המיון לעבודה – האגון המגייס חייב למסור למועמד הודעה על התקדמות תהליך הגיוס, לפחות אחת לחודשיים מיום תחילת השתתפות של המועמד בתהליך. 
  אם התהליכים התחילו לפני 30.01.2015, ההודעה הראשונה שעל המעסיק למסור היא לכל המאוחר ב-30.03.2015.
 2. הודעה על אי-קבלתו של המועמד לעבודה – על הארגון המגייס למסור למועמד שלא התקבל לעבודה הודעה על אי–קבלתו לכל המאוחר תוך 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו תהליכי הגיוס.

 

על המעסיק לשלוח למועמד הודעה בכתב.
ניתן לשלוח את ההודעה גם באמצעים אלקטרוניים או טכנולוגיים אחרים, כגון: הודעת דוא"ל, הודעת SMS וכיו"ב.

ההודעה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:

 • שם הארגון המגייס,
 • שם המועמד לעבודה,
 • מועד תחילת תהליך הגיוס,
 • שם הגורם שעורך את תהליך הגיוס (אם אינו הארגון המגיי), למשל: חברת השמה, מכון הערכה וכיו"ב,
 • התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים תהליכי הגיוס,
 • שמו של שולח ההודעה מטעם הארגון המגייס ותפקידו,
 • מידע על התקדמותם של תהליכי הגיוס (במקרה שעדיין לא התקבלה החלטה על קבלתו או אי קבלתו של המועמד) או הודעה על אי קבלתו של המועמד לעבוד (אם התקבלה החלטה כזו).

 

חשוב שתדעו!

מערכת גיוס העובדים של סינריון, Synerion Recruitment, נותנת מענה מלא לדרישות החוק:
•    מנגנון אוטומטי לתזמון הודעות במייל
•    תיעוד כל המיילים שנשלחו מהמערכת – מאפשר לארגון להוכיח כי נשלחה הודעה למייל מסוים
•    התראות אודות מיילים שהמשלוח שלהם נכשל 
•    אפשרות לשלוט בתבנית ובתוכן של הודעה, עבור כל סוגי ההודעות, בהתאם לסטטוס המועמד
•    אפשרות לניסוח הודעות בהתאם לסיבה לדחיית המועמד.