רשימת מונחים – ט

 

טאלנט / Talent
טבלת שכר
טווח שכר
טופס 101

 

 

השימוש במילון המונחים כפוף לתנאי שימוש באתר
 
 

טאלנט / Talent

המונח טאלנט (Talent) מתייחס לגורם האנושי האיכותי ביותר של הארגון והתורם ביותר למטרותיו – העובדים המחזיקים בכישורים החשובים ביותר להשגת יעדיו העסקיים הנוכחיים והעתידיים של הארגון.
מקורו של המונח טאלנט הוא בעולם הבידור, משם עבר לתחום ההייטק שהיה החלוץ בנושא Talent Management וכיום הוא מתפתח במגוון מגזרים עסקיים נוספים.
 
עוד על מערכות Talent Management לניהול אסטרטגי של ההון האנושי בארגון

טבלת שכר

טבלת שכר הינה דירוג תשלומי השכר לעובדים בארגון מסוים, על בסיס תפקיד, דרגה, ותקהסכמים קיבוציים ועוד.

זוהי טבלה פרוגרסיבית מודרגת המציגה את גובה השכר בכל דרגה ובכל ותק.

בחברות גדולות טבלת השכר נבנית בדרך כלל על בסיס הערכת תפקידים והשוואה בין תפקידים דומים הנעשים בארגון, אולם גם למשא ומתן עם האיגודים המקצועיים של העובדים יש השפעה רבה על טבלת השכר. המונח מכונה גם ‘סולם שכר’.

הממונה על השכר נוהג לפרסם טבלאות שכר בעקבות חתימה על הסכם קיבוצי המשנה טבלאות אלה ובעת מתן תוספת יוקר.

 

טווח שכר

טווח תשלומי השכר בשל סוג עיסוק מסוים שהשכר בו נקבע לפי דירוג-דרגה.

למתח הדרגות, כמו גם לתוספות השונות כגון אחזקת רכב, יש השפעה מכרעת על טווח השכר.

טופס 101

כל עובד נדרש למלא טופס 101 עם תחילת עבודתו וכן בתחילת כל שנת מס לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ”ג-1993.
הטופס מהווה אסמכתא למעביד למתן הקלות במס ולעריכת תיאומי מס בחישוב משכורת העובד.

בהתאם לשינויים שחלו בתקנה 2(ה) תקנות המשכורת (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ”ג- 1993 לתקנות מס הכנסה, החל משנת 2014 ואילך כל עובד במדינת ישראל נדרש למלא טופס 101, מידי שנה ובכל פעם שחלים שינויים בפרטיו האישיים.

בטופס מופיעים פרטיו האישיים של העובד הרלוונטיים לחישוב המס ולרבות: פרטים אישים, פרטי בן הזוג והילדים, פרטים על הכנסה נוספת וכיוצ”ב.