רשימת מונחים – ו

 

 

 

השימוש במילון המונחים כפוף לתנאי שימוש באתר
 
 

ותק

ותק הינו משך הזמן בו עובד מועסק המקום עבודתו הנוכחי.
לוותק יש השפעה על תנאי העבודה של העובד כגון מספר ימי חופשה שנתיים, זכות וגובה פיצויים פיטורין / פרישה ועוד.