רשימת מונחים – ד

דיווח נוכחות

איסוף נתונים לגבי זמן העבודה והנוכחות של עובד והעברתם למערכת הנוכחות, לצורך קביעת זכאות העובד לתשלום שכר בהתאם לחוזה ההעסקה שלו, להסכמים קיבוציים ולחוקי עבודה.
 
קיימים אמצעים מגוונים לאיסוף ודיווח נתוני נוכחות כגון:
 
עוד על בקרת כניסה

דיווח נוכחות אינטרנטי

דיווח נוכחות אינטרנטי הינו אמצעי המאפשר דיווח שעות עבודה ונוכחות מכל מקום באמצעות מערכת אינטרנטית. מערכות אלו ידועות גם כמערכות שירות עצמי לעובדים ומנהלים
( ESS – Employee Self Service /  MSS – Manager Self Service). הן פועלות על פי מערכת הרשאות ומאפשרת ביצוע פעולות וחושפת מידע באופן ממודר.
מערכות אינטרנטיות לדיווח נוכחות מאפשרות דיווח מרחוק של שעות העבודה, משימות עליהם עבד העובד, הגשת בקשות להיעדרות וקבלת אישור/דחייה מהממונה, קבלת דוחות נוכחות ועוד.
 

דיווח נוכחות טלפוני

דיווח נוכחות טלפוני מאפשר דיווח שעות עבודה, נוכחות ומשימות, של עובדי שטח ועובדים בארגוני מבוזרים, באמצעות טלפון נייד או נייח (קווי).
 
אמצעי זה מאפשר זיהוי העובד, כולל אפשרות לזיהוי ביומטרי/קולי, ומיקומו וזאת ללא צורך בתשתיות וחומרה ייעודית לנושא.
 

דיווח רטרו

דיווח רטרואקטיבי הינו עדכון של נתוני נוכחות / היעדרות של עובד לאחר תשלום שכר, לצורך תיקון החישוב ועדכון יתרות הזכאות להיעדרות.
מצב זה נדרש במקרים כגון היעדרות מהעבודה שמחלקת השכר התייחסה אליה כהיעדרות המחייבת קיזוז שכר, בעוד שבפועל העובד זכאי לתשלום.
מערכות נוכחות המאפשרות עדכוני רטרו מוודאות שקיימת התאמה מלאה בין נתוני הנוכחות וההיעדרות של העובד לבין חישוב התשלומים להם העובד זכאי.
 

דיווח שעות למדען הראשי

ראו המדען הראשי 

עוד אודות מערכת דיווח שעות למדען הראשי

ראו גם שאלות ותשובות בנושא המדען הראשי

 

דרישה

תיאור משרה שהארגון מעוניין לאייש הכולל את כלל הכישורים הנדרשים ממועמד על מנת למלא משרה זו, תנאי העבודה והשכר.