רשימת מונחים – ר

 

השימוש במילון המונחים כפוף לתנאי שימוש באתר
 
 
 
 

ראיון הערכת עובד

המונח ראיון הערכת עובד מתייחס לראיון המשוב בין העובד לממונה עליו, במסגרת תהליך הערכת עובדים.
הראיון מבוסס על חמישה אלמנטים מרכזיים:
  1. קביעת מדדים להערכת העובד: עמידה ביעדים, מדידת תפוקות, התנהגויות וכד’
  2. משוב
  3. חיזוקים חיוביים
  4. החלפת דעות ותאום ציפיות
  5. הסכמות לגבי יעדים ומטרות לעתיד ויצירת מחויבות הדדית: כיצד יפעל העובד להשגת מטרות אלה ובאיזה אופן יסייע המעביד.
 
 

רווחה / רווחת עובד

רווחה הינה חלק מניהול המשאב האנושי בארגון, העוסק בהטבות שנועדו לשיפור איכות החיים של הפרט העובד בארגון.
לדוגמה: תכנון חופשות, ניצול פנאי, ביטוחים רפואיים, שירותי יעוץ ועוד.