רשימת מונחים – ב

 

השימוש במילון המונחים כפוף לתנאי שימוש באתר

 

 

בונוס

בונוס הוא תשלום כספי או שווה ערך, בלתי-קבוע ושאינו כלול בתנאי העבודה המוסכמים.

בונוס מוענק בעקבות הישג מיוחד, כפרס על ההישג, כתמריץ לעתיד, במסגרת תוכנית שיתוף ברווחים וכד’, והוא חייב במסים כהכנסת עבודה. 

ביומטרי / נוכחות עובדים עם זיהוי ביומטרי

קיימים בשוק אמצעים ביומטריים לזיהוי ודאי של עובדים ומורשי כניסה למקומות עבודה.
אמצעים אלה נועדו הן לצרכי אבטחה והן לצורכי דיווח נוכחות.
מערכות בקרת כניסה עם זיהוי ביומטרי – זיהוי על פי תכונות פיזיות ייחודיות (טביעת אצבע/כף יד/עין) מאפשרות זיהוי ודאי של האדם ומונעות כניסת מי שאינם מורשים.
גם דיווחי נוכחות של עובדי שטח המוסרים דיווחי נוכחות באמצעות מערכת דיווח טלפונית יכולים להתבצע באמצעות זיהוי ביומטרי של קולו של המדווח.
 
עוד על אמצעי בקרת כניסה
עוד על מערכת דיווח נוכחות טלפוני

בקרת כניסה

המונח בקרת כניסה מתייחס למערכות חומרה ותוכנה המנטרות את תנועת הכניסה והיציאה של עובדים ומבקרים בכניסות לאתרי ארגונים, או לאזורים מסוימים בתוך האתר, אליהם רשאים להיכנס רק מורשי הכניסה למתחם.
מערכות אלו משמשות לדיווחי כניסה ויציאת עובדים ומועברים למערכת הנוכחות. כמו כן, משמשות המערכות לצרכי אבטחה ומניעת כניסה של בלתי מורשים לאתרים/אזורים מוגנים.
 
בין מגוון האמצעים לבקרת כניסה: קודן, קורא קירבה, כרטיסים מגנטיים, אמצעיי זיהוי ביומטריים ועוד.
 
עוד על אמצעי בקרת כניסה