רשימת מונחים – פ

פיתוח מנהלים

פיתוח מנהלים מתייחס לתוכנית פעולה ושיטת הדרכה לשיפור הביצועים של מנהלי הארגון ומתן הזדמנות לצמיחה ולהתפתחות לשם יצירת המשכיות ניהולית שנועדה להבטיח קיומם של מנהלים יעילים הדרושים לארגון כדי לבצע את משימותיו השוטפות והעתידיות.
 
 
 

פיתוח משאבי אנוש / פיתוח עובדים / פיתוח מנהלים

תוכנית פעולה לפיתוח הפוטנציאל התעסוקתי והיכולות האישיות של עובדי הארגון על מנת להתאים בין הצרכים המשתנים של הארגון והשאיפות האישיות של העובדים לצמיחה אישית ולהתפתחות מקצועית.
זהו חלק בתהליך ניהול הטאלנטים ( Management Talent) בו הארגון מבצע תהליכי הערכת עובדים על מנת לאתר את אנשי המקצוע והמנהלים שהוא מעוניין לשמר ולקדם כמו גם לפתח את היכולות והביצועים של הדרג הניהולי הקיים.
תוכנית הפעולה לפיתוח עובדים ומנהלים אלה כוללת הדרכות פורמאליות (קורסים, לימודים אקדמיים וכד’) ופורמאליות פחות (אימון אישי, חניכה ועוד) על מנת ליצור המשכיות ניהולית וחזק את שדרה ניהולית שלו.
 

פריון עבודה / פרודוקטיביות

פריון עבודה הינו מדד המצביע על שיפור והתייעלות הארגון.
מדד זה מבטא את היחס בין ערך הייצור (סך מכפלת התפוקות במחיר המכירה) לעלויות השכר של העובדים.
עלויות השכר כוללות את העלות של סך התשלומים השונים של הארגון לעובדים (שכר העובדים, התנאים הסוציאליים).
ערך הייצור מחושב באופן זהה לזה המחושב במדד פריון הייצור, והתשומות הן עלויות השכר של העובדים בלבד.
פריון העבודה – מבטא את הערך הכספי המתקבל במונחי תפוקות עבור כל 1 ₪ המשולם על ידי הארגון כשכר. לדוגמה פריון עבודה -1.5 משמעותו שהערך של התפוקה שהניבו העובדים גבוהה ב-50% מעלות שכרם.