רשימת מונחים – ע

עובד

עובד הינו שכיר שבינו לבן מעסיקו קיימים יחסי עובד-מעביד.
בשל ריבוי מודלים נוספים של העסקה, לעיתים קיימת הרחבה של הגדרת עובד-מעביד מעבר למקובל.
בין המודלים הנוספים הנפוצים:
  • עובד זמני – עובד המועסק לפרק זמן קצר לצורך מילוי מקום או פרויקט מוגבל. מודל העבודה שלו יכול להיות כשכיר עם הסכם לטווח קצר או במודל אחר שאינו יוצר יחסי עובד-מעביד.
  • עובדי קבלן – עובד המועסק באמצעות חברת כוח אדם, אך עבודתו בפועל מתבצעת אצל מעסיק אחר והוא שמנהל את העובד.
  • עצמאי – עובד המתפרנס מבלי שיהיה מועסק ע”י מעביד. עבודתו מתבצעת כנגד חשבונית.
  • מיקור חוץ – ביצוע של חלק מפעילות של חברה/ארגון על ידי עובדים של ספק חיצוני המנהל את עובדיו כאשר הקשר בין החברה לספק הינו ארוך טווח והתשלום הוא בדרך כלל עפ”י שעות העבודה של עובדי הספק בשירות החברה.
  • קבלן משנה – ביצוע של חלק מפעילות של חברה/ארגון על ידי עובדים של ספק חיצוני המנהל את עובדיו כאשר ההתקשרות בין החברה לספק הינה לפרויקט מוגדר, תחום בזמן ובמחיר.

עובד זמני

עובד זמני הינו עובד המועסק לפרק זמן קצר לצורך מילוי מקום או פרויקט מוגבל. מודל העבודה שלו יכול להיות כשכיר עם הסכם לטווח קצר או במודל אחר שאינו יוצר יחסי עובד-מעביד.
 

עובד קבלן

עובד קבלן הינו עובד המועסק באמצעות חברת כוח אדם, אך עבודתו בפועל מתבצעת אצל מעסיק אחר.
 
 

עובדי מפתח

המונח עובדי מפתח מתייחס לעובדים בעלי ידע וניסיון קריטיים לפעילותו הנוכחית של הארגון, בשל היותם היחידים בארגון עם ידע ספציפי או ניסיון הכרחי בעת הנוכחית.
עובדי מפתח אינם בהכרח טאלנטים, שכן יתכן שאין להם כישורים ייחודיים או פוטנציאל לתרומה עתידית לארגון, אך הם חלק מתוכנית ניהול הטאלנטים (Talent Management) של הארגון, בעיקר בשל החשיבות בשמירה על המשכיות בתפקיד זה.
 

עלות שכר

עלות שכר היא ההוצאה הכוללת של המעביד לתשלום השכר, וכוללת הן תשלומים לעובדים והן תשלומים לגורמים אחרים בשל השכר המשולם לעובדים.

בעלות השכר נכללים: תשלומי שכר/משכורת, הטבות בשווה כסף, מס מעסיקים, חלק המעביד בביטוח לאומי, תשלומים לקופת גמל, קופות פיצויים וכיו”ב. מסך זה יש להפחית החזרים שניתנים למעביד, כגון תגמולי מילואים.

עתודה ניהולית / Successors

המונח עתודה / יורשים (Successors) לעובדים שיכולים להוות מחליפים פוטנציאליים לתפקידים בכירים בארגון.
איתור ופיתוח של עובדים אלה נעשה לצורך בניית השדרה הניהולית. תהליך זה מוכר גם כתכנון המשכיות ניהולית.ארגון צריך שתהייה לו אופציה לבחירה. לכן חשוב שיהיו מספר מועמדים פוטנציאלים לכל תפקיד, מבין עובדי הארגון ואפילו מחוץ לו, בדרגות מוכנות שונות, כך שבכל נקודת זמן יימצא יורש פוטנציאלי לכל תפקיד.
ליורש המסומן אין בהכרח את כל הכישורים הנדרשים למילוי התפקיד ולכן הוא צריך להשתלב בתוכניות פיתוח המנהלים על מנת להשלים פערים ולהביא אותו לדרגת המוכנות שתאפשר לו למלא את התפקיד בעת הצורך.