רשימת מונחים – ס

סידור עבודה / סידור משמרות

סידור עבודה / סידור משמרות הוא תכנון שיבוץ עובדים למשמרת באופן המבטיח כיסוי מתאים להיקפי העבודה הנדרשים, על פי תפקידים, למניעת מצבי איוש יתר או חסר. שיבוץ העובדים צריך להיעשות תוך התאמה לחוקי עבודההסכמי העסקה ואילוצים והעדפות העובד.
התהליך צריך להיות מבוקר, על מנת לתת מענה להתרחשויות בלתי מתוכננות כגון היעדרות עובד ששובץ למשמרת בשל מחלה וכד’.
סידור העבודה הוא תהליך המנוהל יומיומית במגזרים עסקיים כגון רשתות שיווק, שירותי בריאות, מפעלי ייצור ועוד. הוא נבנה בדרך כלל על ידי מנהלי משאבי אנוש, מנהלי מחלקות או מנהלים מקצועיים.
ארגונים בינוניים וגדולים בעיקר, עושים שימוש במערכות ממוחשבות על מנת לנהל באופן אופטימאלי את סידור העבודה, באופן המאזן נכון בין צרכי הארגון לאלו של העובדים ובכפוף לחוקים והסכמים.
 
 

סיום עבודה / סיום העסקה

סיום עבודה מתייחס לסיום יחסי עובד-מעביד בנסיבות שונות: התפטרות, פיטורין, פרישה לפנסיה, פקיעת תוקף של חוזה עבודה מוגבל בזמן, פשיטת רגל של המעסיק / פירוק תאגיד או נסיבות של כוח עליון.