רשימת מונחים – ל

 

השימוש במילון המונחים כפוף לתנאי שימוש באתר
 
 

לוח זמנים גמיש

לוח זמנים גמיש הוא הסדר עבודה על פיו ניתנת לעובד אפשרות לבחור את שעת תחילת יום העבודה. מרגע שהוסכם על שעה זו, היא השעה המחייבת. הסדר זה אמנם גמיש יותר משעות עבודה קבועות, אך גמיש פחות מזמן עבודה גמיש.