רשימת מונחים – כ

כוח אדם

המונח כוח אדם מתייחס לכלל העובדים המועסקים על יד מעביד מסוים. בהקשר זה קיים שימוש במינוחים שונים ביחס למערך העובדים בארגונים שונים: כוח אדם, משאב אנושיהון אנושי. השימוש במונח זה או אחר מצביע לעיתים על תפישת הארגון את עובדיו ומעיד על התפתחויות שונות שחלו בתחום במהלך השנים.
 
עוד על ניהול כח אדם
 
 

כוח אדם זמני

כוח אדם זמני הוא מונח המתייחס לכלל העובדים הזמניים העומדים לרשותו של מעביד ומועסקים לפרק זמן קצר לצורך מילוי מקום או פרויקט מוגבל.
 

כוח עבודה

כוח עבודה הוא מונח המתייחס לכלל פוטנציאל העובדים (מועסקים או בלתי מועסקים) במגזר מסוים/במדינה.

ראה גם כוח אדם.

כוננות / שעות כוננות

כוננות מתייחסת לזמן שמעבר לשעות הנוכחות של העובד, בו אינו צריך להיות נוכח במקום עבודתו, אך עם זאת עליו להיות זמין למעביד במקרים של צורך בהזעקתו למקום העבודה או לצורך התייעצות.
זהו הסדר נפוץ בעיקר בשירותי חירום כגון: שירותים רפואיים, כיבוי אש, משטרה וכד’, על מנת לאפשר היערכות במצבי חירום מבלי שיהיה צורך לחרוג מכמות העובדים הנדרשת במסגרת משמרת רגילה.
נהוג לשלם לעובד תשלום מיוחד, נמוך מתעריף שעת עבודה רגילה, עבור השעות בהן היה בכוננות.
מערכת הנוכחות בהכנת הנתונים לחישוב השכר, לוקחת בחשבון הן את שעות הנוכחות בפועל והן את שעות הכוננות.
 

כישורים

המונח כישורים מתייחס לכלל  היכולות, מיומנות, תכונות, ידע וניסיון בלעדיהם לא יוכל הארגון להשיג את יעדיו העסקיים.
עוד על מערכות Talent Management לניהול הכישורים בארגון

כשרונות

ראה טאלנט / Talent.