רשימת מונחים – א

אחוז מס שולי

אחוז המס השולי הוא גובה מס הכנסה שחל על השקל האחרון במשכורת, שהוא בדרך כלל אחוז המס הגבוה ביותר שחל על העובד.
בישראל נקבע אחוז המס השולי בעיקר לפי מדרגות המס. אחוז המס השולי החל על כל עובד ואחוז המס השולי המרבי משמשים כאמות מידה לנטל המס.

איוש

איוש הוא הצבת עובד למשרה בארגון.

איחור

איחור הוא הגעת העובד למקום העבודה מאוחר מהשעה שנקבעה לתחילת עבודתו על פי הסדר שעות עבודה קבועות, או זמן עבודה גמיש.
 
במקרים כאלה, רשאי המעביד לקזז את האיחור משכרו של העובד. לעיתים, מאפשר המעביד איחור קצר (של כ- 10 דקות) שאינו גורר קיזוז שכר.
 
במערכת ניהול זמן ונוכחות עובדים, איחור נחשב לאחד מסוגי ההיעדרות בשל השפעתו על זכאות העובד לתשלום שכר.
 

אינדוקס קורות חיים CV indexing

אינדוקס הוא מנגנון אוטומטי בתוכנה לגיוס עובדים, הסורק קורות חיים של מועמדים, על מנת לזהות מילות מפתח וביטויים שתואמים לדרישות המשרה.
 
התהליך מתבצע לצורך מיון קורות חיים. המשכו ב- Matching – מנגנון הקובע את מידת ההתאמה של המועמד לדרישה על פי מספר הביטויים המשותפים ומשקלם היחסי.
 

אנשי מפתח

ראה עובדי מפתח.

אפליקציית שעון נוכחות

אפליקציית שעון נוכחות מאפשרת עדכון מרחוק של שעות נוכחות – תחילת עבודה, סיום עבודה, דיווח משימות שבוצעו, משלוח בקשת היעדרות, צפייה בסידור העבודה ועוד – הכל באמצעות הסמארטפון של העובד.

האפליקציה מיועדת לעובדי שטח ולעובדים בארגונים מבוזרים ללא תשתיות דיווח, אך גם לעובדי משרד.

אפליקציית שעון נוכחות מהווה גם תחליף לשעון נוכחות משרדי וחוסכת את עלות השעון, כמו גם את עלויות ההתקנה והתחזוקה שלו.

עוד על אפליקציית שעון נוכחות