שיעור גבוה של עובדים בישראל לא מודעים לזכויותיהם

סקר סינריון מערכות וגיאוקרטוגרפיה מגלה:
 • רק כמחצית מהעובדים בישראל יודעים במדויק מהי יתרת ימי החופשה שלהם
 • 38% מהעובדים לא יודעים מהי זכאותם לתשלום דמי מחלה על פי החוק
 • 6% מהמועסקים מדווחים כי הם מקבלים פחות ימי חופשה מהמתחייב בחוק, 4% מקבלים פחות דמי מחלה מהמתחייב בחוק ו- 7% לא מקבלים דמי הבראה
 • 16% מהזכאים להבנתם לתשלום שעות נוספות, אינם מקבלים תשלום עבור שעות אלה. אחוז הגברים המקבלים תשלום, גבוה משמעותית מאחוז הנשים
 • צעירים ובעלי הכנסה נמוכה מודעים פחות לזכויותיהם ולכן גם פחות מקבלים את הזכויות במלואן.
   
  * מתוך כתבה ב- TheMarker – סיקור פאנל מומחים שדן בתוצאות הסקר במסגרת כנס לקוחות סינריון

  שעור גבוה מידיי של עובדים בישראל לא מודעים לזכויותיהם, כך עולה מסקר שביצע מכון גיאוקרטוגרפיה עבור סינריון מערכות, המתמחה במתן פתרונות תוכנה מתקדמים לניהול זמן ונוכחות עובדים ולניהול ההון האנושי בארגון.

  הסקר, שנחשף היום בכנס מקצועי בנושא ניהול המשאב האנושי בארגון בחסות חברת סינריון, נערך בקרב כ- 500 עובדים שכירים בגיל 18 ומעלה המהווים מדגם ארצי ומייצג של אוכלוסיה זו מקרב כלל האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל.
   
  הסקר נועד לבחון את מודעות ציבור העובדים המועסקים  בישראל לזכויותיהם הקבועות בחוק. העובדים המשתתפים בסקר התבקשו לענות על שאלות בנושאים שונים בהקשר לזכויותיהם. הסקר מעלה כי אצל צעירים ובעלי הכנסה נמוכה יש פחות מודעות לזכויותיהם וקבלה פחותה של מלוא זכויותיהם.
  הסקר מגלה כי רק מחצית מציבור העובדים בישראל יודעים במדויק מהי יתרת ימי החופש שלהם, 38% מהעובדים לא יודעים מהי זכאותם לתשלום עבור ימי מחלה על פי החוק ו- 59% לא יודעים או יודעים רק בערך את יתרת ימי המחלה שלהם. 4% מהמועסקים מדווחים כי תשלום דמי המחלה שהם מקבלים נמוך מהמחוייב בחוק.
  בכל הקשור לאכיפת חוק שעות עבודה ומנוחה, נושא אשר עלה לכותרות לאחרונה הן בשל מבצעי האכיפה של משרד התמ"ת והן בשל הדיונים בשינוי החוק והשפעתם על חישוב מספר השעות הנוספות, 22% מהעובדים מדווחים כי חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל לגביהם ו- 10% כלל אינם יודעים האם הוא חל עליהם או לא.
  16% מהעובדים אינם מקבלים תשלום על שעות נוספות למרות שלטענתם החוק חל עליהם. מנתונים אף עולה כי בקרב בעלי הכנסה נמוכה מהממוצע, שיעור המועסקים עליהם חל החוק נמוך באופן מובהק מאשר בקרב בעלי הכנסה סביב ומעל לממוצע – כ- 30% מבעלי הכנסה נמוכה העידו כי לא חל עליהם חוק שעות עבודה ומנוחה. ובאופן כללי, בקרב בעלי הכנסה נמוכה ישנה מודעות נמוכה יותר וקבלה פחותה של זכויותיהם. בעוד ששלושה רבעים מהמועסקים הזכאים להבנתם לתשלום, מקבלים תשלום כחוק עבור שעות נוספות שהם מבצעים, 16% אינם מקבלים תשלום עבור שעות אלו.
  יתרה מכך, גברים מקבלים יותר תשלום עבור שעות נוספות מאשר נשים, בפער מובהק.
   
  ולחדשות הטובות – 62% מהמועסקים במשק מודעים לכך כי הם זכאים לתשלום עבור ימי מחלה, כאשר שיעור גבוה יותר של נשים מקבלות תשלום ימי מחלה בהתאם למחויב בחוק, לעומת גברים, ועם העלייה בגיל עולה שיעור המקבלים בהתאם לחוק.
  בכל הקשור לימי חופשה – 78% מהמועסקים במשק מודעים לכך כי הם זכאים לימי חופשה, כאשר בקרב המודעים לזכאותם, 90% מקבלים מעל או בהתאם למחויב בחוק. עם זאת, 6% מהמועסקים מדווחים כי הם מקבלים פחות ימי חופשה מהמתחייב בחוק. 65% מהמועסקים במשק כבר קיבלו דמי הבראה בשנת 2012 במלואם, 7% מעידים כי אינם מקבלים כלל תשלום דמי הבראה.
   
  גיל יובל, מנכ"ל חברת סינריון מערכות מציין כי: "על ישראל להתקדם עם המגמה העולמית לפיה יש לשתף את העובדים במידע האישי שלהם, ולאפשר להם זרימת מידע עדכני בזמן אמת. אנו חיים בעידן של שיתוף מידע, ולכן זהו אך טבעי כי שיתוף המידע יתבצע בארגונים בנתונים שהם כה בסיסיים לכל אחד מאיתנו. השיתוף יתאפשר אם המערכות המספקות מידע בנושא יהיו ידידותיות למשתמש ויעודדו את המשתמש להעמיק את השימוש במערכת. משום כך, פיתחנו את פתרון Synerion Direct אותו אנו משיקים בימים אלה. זהו ממשק חדש לניהול מערך עובדים, המיועד לשימוש מנהלי משאבי אנוש ולשימוש העובדים. בשל עיצובו החדשני הלקוח מעולם הסמארטפונים, הוא המאפשר גם לעובד נגישות קלה למידע ושקיפות המאפשרת לו לעקוב בכל רגע נתון אחר זכויותיו ".