יעילות היא שם המשחק

 

הקצאת שעות נוספות או תגבור עובדים

כמה פעמים נתקלת בדילמה האם לאשר למחלקות/לעובדים מסוימים כמות חריגה של שעות נוספות בעלות גבוהה של שעת עבודה, או לתגבר את כוח האדם בעלות רגילה של שעת עבודה, או לנייד עובדים בין מחלקות באופן שיקטין עלויות?
כמובן שהחלטה כזו מושפעת מעומסי העבודה – האם הם זמניים או ארוכי טווח. ניתוח ממוצע השעות הנוספות למחלקה/עובדים, מסייע לך לקבל את החלטה הנכונה.
בדוגמה שלפנינו ניתן לראות שמחלקת הצבע לדוגמה (המסומנת בדוח באדום), חריגה בכמות השעות הנוספות שהיא מבצעת לאורך זמן. במקרה זה בחינת עלויות של כל אחת מהחלופות האפשריות תסייע בהחלטה. לעומת זאת, במקרה של מחלקה הנדרשת לשעות נוספות בשל פרויקט תקופתי, עדיף יהיה לאשר את השעות נוספות, או לתגבר בכוח אדם זמני.

זיהוי העובדים הרווחיים לצורך שימור עובדים ותגמולם

בעידן של ניידות עובדים גבוהה בין מקומות עבודה ובתוך הארגון, יש צורך בתוכניות תגמול ושימור של אלו שתרומתם למטרות הארגוניות גבוהה.

ניתוח אחוז הרווחיות של עובדים בפרויקט/משימות מציג בפניך את תמונת העובדים המביאים את מירב ההכנסות לעומת אלו שתרומתם נמוכה, ומסייע בקבלת החלטות בנושא תגמול ותמריצים לעובדים אלה. ניתוח הרווחיות של עובדים לאורך זמן, ובפרויקטים שונים, מסייע לך בזיהוי העובדים שיש לשמר בארגון, לתגמל ולתכנן את מסלול הקידום שלהם.

צמצום תופעת האיחורים

איחורים בהגעת העובד לעבודה יכולים לפגוע משמעותית בהתנהלות השוטפת של הארגון, בעיקר, אך לא רק, כאשר מדובר בעבודה בצוותים או במשמרות. תופעת האיחורים היא במקרים רבים סימפטום לירידה במוטיבציה של עובד, אך יכולה לגם להצביע על בעיה זמנית כלשהי, ולך כמנהל, חשוב להבדיל בין השניים.
ניתוח האיחורים של במחלקות שונות או של עובדים שונים, יציג בפניך מגמות עליה/ירידה באיחורים, יציף תופעות שלא היו בעבר וכאלו שפסקו, ויסייע לך בזיהוי המקרים בהם יש צורך בהתערבותך.
נטע לוי, מנהלת צוות בינה עסקית ב- Synerion