ניהול היעדרויות עובדים

היעדרות מהעבודה בגין ימי חופשה ומחלה היא זכות בסיסית של העובד המעוגנת בחוקי העבודה וכפופה למכסות ולכללים שבהם. זכות זו נועדה לאפשר לעובד מנוחה ומילוי מצברים בתקופה שאינו יכול לעבוד בכדי שיוכל להמשיך בעבודתו בצורה תקינה.
אולם היעדרות עובדים, אם אינה מנוהלת נכון, עלולה לגרום נזקים תפעוליים וכלכליים לארגון. היא עלולה לפגוע בפעילות השוטפת וליצור עומס על עובדים אחרים שנאלצים במידה מסוימת לעבוד באופן שיכסה על היעדר תרומתם הפרודוקטיבית של הנעדרים. ניהול לא נכון של היעדרויות עלול גם להוביל להוצאות כספיות לארגון באופן ישיר ועקיף וחשיפה לסיכונים בעקבות אי עמידה בהוראות החוק.
יתרות ההיעדרויות של העובדים, בעיקר ימי החופשה והמחלה, מנוהלות משנה לשנה. לקראת סוף השנה חשוב לוודא את ניצול ימי החופשה והמחלה בשנה החולפת ולתכנן את היעדרויות העובדים בשנה הקריבה, בעזרת מידע שנצבר במערכות Synerion לניהול נוכחות והיעדרות עובדים.
כיסוי הולם להיקפי העבודה בארגון
תמונה מקיפה של זכאות ובקשות עובדים להיעדרויות, כמו גם ניתוח של דפוסי התנהגות חוזרים בחברה, מאפשרת לממונים לתכנן ולתזמן את היעדרויות העובדים באופן המאזן בין הזכות של העובדים להיעדרות, לבין הצרכים התפעוליים השוטפים של החברה.
תכנון נכון מבטיח שמירה על כיסוי הולם להיקפי העבודה בארגון, מאפשר קבלת החלטות מושכלת של אישור/דחיית בקשת העובד להיעדרות על פי יתרות הזכאות ובהתאמה למדיניות הארגון בנושאי היעדרות, כמו גם מזעור הנזקים הכספיים שעלולים להיווצר כתוצאה מאי עמידה ביעדים.
שליטה בעלויות ותכנון דוחות כספיים
טיפול נכון בהיעדרויות העובדים מאפשר מזעור הנזקים הכלכליים, ישירים ועקיפים, שעלולים להיגרם לארגון – החל מאי עמידה ביעדים, דבר העלול להוביל לאבדן הכנסות או לפגיעה בתזרים המזומנים של החברה, ועד להוצאות בלתי מתוכננות כגון תשלום שעות נוספות לאותם עובדים שצריכים לכסות על היעדרם של אחרים, או תשלום לעובדים זמניים שימלאו את מקומם.
שכר העובדים מהווה חלק נכבד בהוצאות של כל הארגון ולכן גם היעדרויות בתשלום (חופשה ומחלה בעיקר) מהוות הוצאה משמעותית. מדידה מדויקת של יתרות זכאות העובדים מאפשרת תכנון חבות ימי חופשה ושליטה ביתרת ההפרשה לחופשה ומכאן שליטה בהוצאות שכר נוכחיות ועתידיות.
שמירה על זכויות העובדים ועמידה בתקנות עבודה
כאמור, היעדרות מהעבודה בגין ימי חופשה ומחלה היא זכות בסיסית של העובד. זו זכות המעוגנת בחוקי העבודה וכפופה למכסות ולכללים שבהם. תכנון נכון של היעדרויות מאפשר שמירה על זכויות העובדים ומונע חשיפה של הארגון לסיכונים בשל אי עמידה בחוקים ובתקנות העבודה. באופן זה נשמרים האינטרסים ההדדיים של העובד ושל המעסיק.

פתרונות התוכנה המתקדמים של סינריון בשירות חברות מובילות

לוגו הבנק הבינלאומי
לוגו Microsoft
לוגו רשת שופרסל
סמל עיריית ירושלים
לוגו רשת מלונות דן
לוגו FedEx
תמונת אוירה - עות נוספות
כך ניתן להתמודד עם "סכנת" השעות הנוספות בעבודה

כל ארגון שפועל במשמרות, שעות פעילות ארוכות או תקופות של עומס עבודה כבד, יודע שאת השעות הנוספות צריך לנהל בחוכמה. קבלו טיפים חשובים שיסייעו לכם לתכנן מדיניות שעות נוספות שתצמצם עלויות ותקטין את הסיכון שבפגיעה בבריאות העובדים, בבטיחותם ובתפוקות שלהם.

אילוסטרציה: איך להימנע מטעויות
איך להימנע מהטעויות הנפוצות בניהול מערך העובדים?

הניהול היומיומי מחייב להתמודד גם עם משימות כגון ניהול הזמן והנוכחות, סידור עבודה, התאמה לדיני עבודה, תשלום שכר, תפוקות העובדים וכדומה. קבלו טיפים שיעזרו לכם להימנע מטעויות ולמצות את מקסימום הפוטנציאל של המשאב האנושי שלהם.

אילוסטרציה - מערכת WFM כמנוף לשינוי ארגוני
פתרונות לניהול מערך העובדים (WFM) כמנוף לשינוי ארגוני

שינוי של פתרון לניהול מערך העובדים – היעדרות, סידור עבודה ועוד – הוא הזדמנות לשינוי ארגוני, שעלול גם לעורר חששות בקרב העובדים.
צריך להתרגל לטכנולוגיה חדשה, אבל יותר מכל, יש חשש משינוי סדרי העבודה – אז איך מתמודדים עם כל אלו וממנפים את השינוי לטובת כולם?