תוכנה לסידור עבודה

שבצו את האדם הנכון, במקום הנכון ובזמן הנכון.
מנעו סיכונים וקנסות. שמרו על מסגרת תקציב.

תוכנה לסידור עבודה ושיבוץ משמרות של Synerion Scheduling -Synerion, נותנת מענה לאתגרים של בניית סידור עבודה המתחשב בזמינות והעדפות העובדים, תוך שמירה על דיני עבודה והתאמה להסכמי עבודה אישיים וקיבוציים. 
סידור עבודה

תוכנה לסידור עבודה ושיבוץ משמרות - לשלוט בעלויות העבודה מבלי לפגוע בטיב השירות

מערכת סידור עבודה Synerion Scheduling מאפשרת למנהלים:
 • יצירת סידור עבודה ארוך טווח שעומד בדרישות התקציב
 • בניית סידור עבודה עפ"י עומסי עבודה צפויים, ברמת עובד / מחלקה / משמרת / משרה, למניעת מצבי איוש יתר/חסר
 • שיבוץ משמרות לעובדים עפ"י תבניות קבועות, תוך התחשבות בזמינות העובדים ובהעדפותיהם
 • זיהוי פערי איוש בטווח הקצר ושיבוץ עובדים אד-הוק.
 

מערכת סידור עבודה Synerion Scheduling מאפשרת לעובדים:

 • צפייה בשיבוץ משמרות במערכת
 • הגשת בקשה להחלפת משמרת באישור מנהל, תוך איתור מחליף פוטנציאלי ופנייה ישירה אליו
 • מרכז שליטה המציג סטטוס בקשות להחלפת משמרת ששלח העובד, פניות שהגיעו אליו מעמיתים ואישורי מנהל.
 

תוכנת סידור עבודה Synerion Scheduling כוללת:

 • המלצה על העובדים המתאימים ביותר לשיבוץ משמרות, על בסיס משתנים הניתנים להתאמה כגון: התאמה לתפקיד, ותק, מאזן חופשה ועוד
 • התראות בזמן אמת על חריגה מחוקי עבודה, אי התאמה להסכמים קיבוציים ולמדיניות הארגון
 • תצוגת נתונים בזמן אמת על בסיס מטריקות מובנות (Embedded Analytics) חושפת מדדים עסקיים חשובים בזמן אמת, לצורך בקרה וביצוע התאמות נדרשות מבעוד מועד.
 
 

סידור עבודה לשליטה בעלויות

 • זיהוי מוקדם של פערים בין התחזית התקציבית לבין סידור המשמרות המתוכנן - מאפשר נקיטת פעולה מתקנת ושמירה על מסגרת התקציב
 • צמצום עלויות עבודה - המלצת המערכת לשיבוץ מיטבי של עובדים למשמרות עפ"י משתני תיעדוף כגון:
  ותק, שעות עבודה שתוכננו עד כה, יתרת ימי חופשה ועוד, להצגת תמונה כוללת למנהל, התומכת בקבלת החלטות מושכלות לגבי סידור העבודה ושיבוץ למשמרות
 • הפחתת כמות שעות נוספות באמצעות התראות בזמן אמת על חריגה מהמכסה המותרת
 • צמצום סיכונים ומניעת קנסות
  o    שיבוץ משמרות בתאימות מלאה לחוקי עבודה, תקנות והסכמים
  o    מערכת התראות על חריגה מכמות שעות מותרת, מספר משמרות, מרווחי זמן בין משמרות, מספר ימי עבודה ברצף והגדרות נוספות עפ"י בחירת המשתמש
 • מערכת לסידור עבודה עם ממשק משתמש ידידותי, אינטואיטיבי וחכם.

 

PDFדף מוצר להורדה
אודות פתרון סינריון לסידור עבודה ושיבוץ משמרות - Synerion Scheduling

 

פתרונות התוכנה המתקדמים של סינריון בשירות חברות מובילות

לוגו הבנק הבינלאומי
לוגו Microsoft
לוגו רשת שופרסל
סמל עיריית ירושלים
לוגו רשת מלונות דן
לוגו FedEx
לקבלת הצעה